სამართლიანი აზარტული თამაშების პრინციპები

სამართლიანი აზარტული თამაშების პრინციპები უზრუნველყოფს მთლიანობასა და ნდობას თამაშში. ეს პრინციპები შექმნილია მოთამაშეებისთვის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად, რაც უზრუნველყოფს აზარტული თამაშების პასუხისმგებლობით წარმართვას. Ისინი შეიცავენ:

  1. თამაშის სამართლიანობა: შედეგების შემთხვევითობის უზრუნველყოფა რეგულარული აუდიტისა და RNG (შემთხვევითი რიცხვების გენერატორი) სერთიფიკატის მეშვეობით.
  2. მოთამაშის ინფორმაციის დაცვა: გაფართოებული დაშიფვრის გამოყენება პირადი და ფინანსური მონაცემების დასაცავად.
  3. პასუხისმგებელი აზარტული თამაშები: გთავაზობთ ინსტრუმენტებს თვითგამორიცხვისთვის, ფსონების შეზღუდვისა და აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულების მხარდაჭერაზე წვდომისთვის.
  4. გამჭვირვალე პირობები: ნათლად მიუთითეთ თამაშის წესები, ანაზღაურების განაკვეთები და ბონუსის პირობები, რათა თავიდან აიცილოთ დაბნეულობა.
  5. რისკის გაცნობიერება: მოთამაშეების ინფორმირება აზარტული თამაშების რისკების შესახებ და უსაფრთხო თამაშის ხელშეწყობა.
  6. გულწრფელი რეკლამა: რეკლამა უნდა იყოს მართალი და არ იყოს გამიზნული დაუცველი მოთამაშეებისთვის.
  7. არასრულწლოვანთა აზარტული თამაშების პრევენცია: მკაცრი ასაკის გადამოწმების პროცესების განხორციელება.
  8. პრობლემური მოთამაშეების მხარდაჭერა: აზარტული თამაშების პრობლემებით დაზარალებულთათვის რესურსების უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა.


კაზინოები ამ პრინციპებს იძენენ მკაცრი მარეგულირებელი წესების დაცვით, ეთიკური პრაქტიკის და ტექნოლოგიის გამოყენებით, მოთამაშის ნდობის გაძლიერებით და მარეგულირებელი დამტკიცებით.